هیچگونه مراجعه ای مبنی بر عدم رضایت از مرغوبیت نهاده دامی از طرف تولید کنندگان نداشته ایم
هیچگونه مراجعه ای مبنی بر عدم رضایت از مرغوبیت نهاده دامی از طرف تولید کنندگان نداشته ایم

مدیر شرکت پشتیبانی امور دام لرستان گفت: در چهار ماهه اول سال جاری حداقل 700 حواله نهاده دامی صادر کرده ایم و هیچگونه مراجعه ای مبنی بر عدم رضایت از مرغوبیت نهاده دامی از طرف تولید کنندگان نداشته ایم.

به گزارش سایت نشریه میرملاس نو، سید حمید شاهرخی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با بیان اینکه ۸۰درصد خوراک دام و طیور وارداتی است، اظهار کرد:  از این مقدار، ۸۰درصد توسط بخش خصوصی و ۲۰درصد توسط پشتیبانی امور دام کشور وارد میشود.

وی افزود: ذخیره ای که پشتیبانی دارد به عنوان ذخیره راهبردی و ذخیره استراتژیک تلقی میشود. هر زمانی که در سیستم توزیع بخش خصوصی کمبودی ایجاد شود سهمیه ای به استان اختصاص داده میشود و ما در کنار بخش خصوصی توزیع میکنیم.

شاهرخی با بیان اینکه کنترل دقیقی بر نهاده ها، چه نهاده ای که بخش خصوصی توزیع میکند و چه نهاده ای که از سیستم پشتیبانی امور دام توزیع میشود، صورت میگیرد، ادامه داد: زمانی که یک کشتی وارد بندر میشود اگرنهاده وراداتی بر اساس شاخص های سازمان ملی استاندارد توسط این سازمان مورد تایید قرار نگیرد و از طرف سازمان دامپزشکی گواهی حمل دریافت نکنداین نهاده ها از کشتی ترخیص نمیشوند.

مدیر شرکت پشتیبانی امور دام لرستان با اشاره به اینکه نهاده های وارداتی تنها برای یک استان نیست، خاطرنشان کرد: قاعدتا اگر مشکلی از لحاظ کیفیت برای نهاده ها وجود داشته باشد این مشکل باید در تمام استان ها وجود داشته باشد، امکان ندارد که یک استان مشکل داشته باشد و یک استان مشکل نداشته باشد.

وی تاکید کرد: در چهار ماهه اول سال جاری حداقل ۷۰۰ حواله نهاده دامی صادر کرده ایم و هیچگونه مراجعه ای مبنی بر عدم رضایت از مرغوبیت نهاده دامی از طرف تولید کنندگان نداشته ایم.

شاهرخی افزود: در سال جاری اولین دستورالعملی که برای خرید به ما ابلاغ شد اواخر اردیبهشت ماه بود. قیمت  ۱۰۵۰۰ تومان خرید مرغ منجمد و تحویل به درب سردخانه است،  با وجود اینکه قیمت مرغ گرم در بازار برای مصرف کننده ۱۰۰۰۰تومان بود خرید مرغ منجمد ما به ظاهر ۱۰۵۰۰ تومان بود اما هزینه های بسته بندی، هزینه های انجماد و…  نیز وجود داشت.

مدیر شرکت پشتیبانی امور دام لرستان اظهار کرد: با اتحادیه یک قرارداد ۲۰۰ تنی در راستای حمایت از تولید کنندگان  داشتیم که از این ۲۰۰تن، ۷۶ تن به ما تحویل داده شد و رغبتی برای ادامه ی قرارداد نداشته اند. در حال حاضر حدود ۸۰ تن ذخیره داریم.

انتهای پیام

  • نویسنده : کرم ملک آسا