منتخبین عجول
منتخبین عجول

به فاصله سه ماه پس از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، فعالیت های منتخبین مردم در 7 حوزه انتخابیه لرستان تحت شعاع بیماری فراگیر کووید 19 یا همان کرونا قرار گرفته است به طوری که عملا این فرصت از منتخبین گرفته شد تا در فضایی مغتنم و بهینه به شیوه ای درست برنامه های پسا انتخابات خود را تا آغاز بکار رسمی دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در خرداد 99 پی ببرند.

اختصاصی نشریه میرملاس نو-  در چنین فضایی بر خلاف سه نماینده تکرار شده لرستان در انتخابات یازدهم که عمده وقت خود را پس از عبور از مرحله نخست و سخت کرونایی که به خانه نشینی محض نمایندگان دوره دهمی منجر شده و اغلب آنها حتی از حضور در حوزه های انتخابیه خود سرباز زدند، سعی کردند با بهره گیری از تجربه یک دوره چهار ساله نمایندگی در دوره دهم روزهای پسا انتخاباتی خود را سپری کنند که معطوف به بازدیدهای حوزه انتخابیه و یا رایزنی ها با نمایندگان تکرار شده برای چگونگی ورود به هیات رئیسه کمیسیون ها و بهره مندی از فضای راکد کرونایی برای تغییرات مدیریتی درون شهرستانی بود.

منتخبین جدید اما به نظر می رسید در فضای کرونایی نه تنها روزهای کم کاری را سپری می کنند بلکه حتی در دسته بندی برنامه ها و اولویت بندی روزهای فراغت از هشتم اسفند ماه ۹۸ تا ۶ خرداد ماه ۹۹  دارای اشکالاتی در راهبرد و نقشه راه هستند.

گرچه برخی از این منتخبین جدید در وزارت خانه ها سعی کردند با برپایی نشست ها در سطوح معاونتی مسائل و مشکلات حوزه های انتخابیه خود را منتقل و البته برخی از آنها حتی در جلب اعتبارات و مساعدت های دولتی و پیگیری امورات از نمایندگان دوره دهمی حوزه های انتخابیه خود پیشی گرفتند اما در مجموع نمی توان چندان روزهای فراغت پسا انتخابات منتخبین جدید یا همان نمایندگان دوره یازدهمی را پربار و برجسته ارزیابی کرد، برخی از این منتخبین در همان روزهای پسا انتخابات سعی کردند در گفتگو با برخی رسانه های همسو با خود و البته در مقام گفتار بر ضعف مدیریتی در برخی حوزه های مدیریتی استان و مباحثی نظیر استخدام ها و انتصابات متمرکز شوند اما نکته تامل برانگیز دقیقا اینجا بود که برخی از این منتخبین دوره یازدهمی استارت نشست های خود با دولتی ها را با حضور در ادارات کل و نشست با مدیران کلی زدند که اتفاقا عملکردشان مورد نقد جدی افکار عمومی بوده و در راس هرم مدیریتی برخی از این ادارات کل چهره های نه چندان کارا و البته پر حاشیه ای قرار دارند که با هنرمندی تمام و به لطایف الحیل طی سال های اخیر از عدالت احمدی نژاد تا اعتدال روحانی را با کنش های در سایه و هدف دار خود طی کرده اند و با ضعف مدیریت شان لرستان را با چالش های جدی در این حوزه های مهم مواجه کرده اند.

برخی دیگر نیز موضوعات زیرساختی و مهم حوزه های انتخابیه خود را در سطوح پارلمانی با نمایندگانی در میان گذاشتند که هیچ نقش و تاثیری در به ثمر رساندن این پروژه ها و برنامه ها ندارند و آنها به واسطه بهره مندی از تجربه چندین دوره نمایندگی صرفا به دنبال بهره کشی از این منتخبین جدید برای حضور در هیات رئیسه مجلس یا قرار گرفتن در راس کمیسیون های مهم و کلیدی مجلس آینده هستند و البته در این بین نمی توان از تلاش برخی عناصر دارای منافع شخصی در واسطه گری بین منتخبین و برخی مدیران کل غافل شد که به دنبال بهره گیری از جایگاه این منتخبین برای پیشبرد امورات شخصی خود هستند.

اداره کل گردی در حالی بخش عمده ای از دوران فراغت پسا انتخاباتی برخی منتخبین جدید را سپری کرد که یکی از منتخبین جدید در دیدار با یکی از معاونین استاندار، جایگاه نمایندگی اش نیز از سوی میزبان مورد توجه قرار نگرفته و میزبان منصب دار به صورت نشسته پشت میز از میهمان عالی رتبه خود میزبانی کرد و در یکی از دیدارهای همین منتخب جدید الورود به مجلس در نشست با مدیرکل بانوان استانداری لرستان، او که بعنوان یک  بانوی تاریخ ساز برای اولین بار یک زن لرستانی در مجلس حضور پیدا می کند نتوانسته بود برای تقویت نگاه جامعه به قشر زنان حداقل با حفظ ظاهر، همراهان خود را از میان برخی حامیان و نزدیکان زن برگزیند و یک تیم همراه کاملا مردانه او را در نشست های استانداری همراهی کرد.

منتخبین جدید فعلا در دوران فراغت پسا انتخاباتی خود قرار دارند و بواسطه اینکه از تجربه نمایندگی برخوردار نیستند دارای رویکردهای غالبا نمایشی هستند و بر این اساس در این فضا، آنها به جای اینکه روزهای فراغت خود را با دید و بازدید های درون حوزه ای و میدانی در درون حوزه های انتخابیه خود و برپایی نشست با متخصصین و اهل فن برای بررسی و دسته بندی مسائل استان طی کنند، رویکرد اداره کل گردی و دیدار با مدیران کل را در دستور کار قرار دادند و خلا کار تیمی در فعالیت های آنها به خوبی حس می شد و شاید از این منظر در همین ابتدای کار می توان  ارزیابی کرد که با چنین رویکردهایی استان باید چه روزها و ماه ها و سال های سختی را در دوره چهار ساله ۹۹ تا ۱۴۰۳ سپری کند.

 

(عباس دارایی/ عضو هیئت تحریریه میرملاس نو)